AR ŠIAULIEČIAI PATENKINTI SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBE!  
 Gerbiamos Šiaulietės,

Gerbiami Šiauliečiai,


Šiaulių miesto savivaldybė atlieka gyventojų apklausą. Ji atliekama vykdant LR Vidaus
reikalų ministerijos rekomendaciją dėl Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis
paslaugomis indekso nustatymo.
Norime išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti
savivaldybės administracijos, jos padalinių, tarnybų ir įmonių darbu
,
teikiamomis viešosiomis paslaugomis.


Dalyvaudami apklausoje, prisidėsite prie gyvenimo kokybės gerinimo mieste,
dalyvausite mums visiems svarbių sprendimų priėmimo procese.
Anketoje klausiama apie esminius dalykus – komunalines paslaugas, viešąjį
transportą, sveikatos, socialines, švietimo paslaugas ir pan.


Gali būti, kad apie JŪSŲ rūpesčius ir problemas atsakingi asmenys pakankamai nežino.
Svarbu, kad žmonės pareikštų savo nuomonę, teiktų siūlymus.
Mums JŪSŲ nuomonė svarbi. Savivaldybės galios dažnai yra ribotos, visgi turimų galimybių
ribose į apklausos rezultatus, gyventojų pateiktus siūlymus visada bandoma atsižvelgti.
Apie apklausos rezultatus, numatomas viešųjų paslaugų gerinimo priemones bus informuojama
medijose, savivaldybės tinklalapyje.


Šiaulių meras Artūras VISOCKAS                                                           

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas BARTULIS

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Šioje apklausoje yra 23 klausimų.
Ši apklausa nėra aktyvuota. Jūs negalėsite išsaugoti savo atsakymų.