Tyrimas apie privačius miškus
 Gerb. Respondente,

Kviečiame dalyvauti tyrime apie miško savininkams iškylančias problemas ir siūlomus jų sprendimo būdus, miško savininkų miškininkystės žinių lygį bei mokymosi poreikius, turimas žinias apie Europos Sąjungos paramą miškų ūkiui, esamą kooperavimosi ir asocijavimosi padėtį, ūkininkavimo intensyvumą bei poreikį plėtrai. Tyrimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu atlieka tyrimų bendrovė Factus. Norėdami susisiekti su tyrėjais prašome rašyti info@factus.lt arba skambinti tel. 865098008. Apklausos trukmė 15 minučių.

Anketa yra ANONIMINĖ. Niekas nežinos, kas užpildė anketą. Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.


LimeSurvey is Free software
Donate